Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO
w STRZAŁKOWIE
Przejdź do treści
SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW I PROGRAMÓW NAUCZANIA NA ROK SZKOLNY 2017/2018
Wykaz podręczników do przedmiotów ogólnokształcących w klasach I w zawodach:
• technik architektury krajobrazu
• technik budownictwa
• technik mechanizacji rolnictwa
• technik technologii żywności                                                  czytaj dalej>>>
Nowy projekt zaakceptowany!
148 349,00 euro na zagraniczne praktyki zawodowe
dla uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie
UWAGA!
AKTUALNA OFERTA PRACY DLA ABSOLWENTÓW CKZIU
1. F.H.U. Grobla AGRI, firma z branży rolniczej, poszukuje do pracy w Słupcy osoby na następujące stanowisko: 
Pracownik magazynowy – operator ładowarki teleskopowej

2. Firma Czerniak zatrudni pracownika do produkcji okien PCV. Praca jednozmianowa, od poniedziałku do piątku. Oferty proszę przesyłać na e-mail: biuro@oknaczerniak.pl

3. Laboratorium Badań Technicznych - działalność w zakresie usług laboratoryjnych dla budownictwa drogowego i kubaturowego
 STRUKTURA CENTRUM:
Technikum Architektury Krajobrazu 
Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki
Technikum Technologii Żywności
Zasadnicza Szkola Zawodowa
Informacja Minister Edukacji Narodowej  Anny Zalewskiej o reformie edukacji:
Nowe kierunki kształcenia w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie
Bez żywności nie ma przyjemności ….Troszcząc się o zawodową przyszłość młodych ludzi i wychodząc naprzeciw potrzebom rynku lokalnego, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie od roku szkolnego 2016/2017 proponuje absolwentom gimnazjów nowe, atrakcyjne kierunki kształcenia, zarówno na poziomie szkoły średniej jak i w zasadniczej szkole zawodowej.
Młodzież zainteresowana nauką w TECHNIKUM może kształcić się na nowym dwukwalifikacyjnym kierunku: technik technologii żywności.Obecnie obserwuje się prężnie rozwijający się przemysł spożywczy a tym samym poszukuje się ludzi wykształconych w tym zakresie. W przybliżeniu zatem technologia żywności to nauka obejmująca wiedzę dotyczącą metod wytwarzania ( przetwarzania ) surowców, utrwalania i przechowywania produktów i wyrobów; technik technologii żywności natomiast to osoba, która zajmuje się organizacją procesu przetwarzania surowców zwierzęcych i roślinnych w gotowe artykuły spożywcze. Absolwent tego kierunku będzie przygotowany między innymi do wytwarzania produktów spożywczych, do obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych do produkcji tychże wyrobów, do organizowania i nadzorowania przebiegu procesów technologicznych. To kierunek z pewnością gwarantujący absolwentowi pracę w przemyśle spożywczym i dający możliwość kontynuowania kształcenia na poziomie wyższym, na studiach magistersko-inżynierskich. Podejmując naukę na tym kierunku, uczeń zdobędzie dwie kwalifikacje : T.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych oraz jedną z następujących (do wyboru): T.2 Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń/T.3 Produkcja wyrobów piekarskich /T.4. Produkcja wyrobów cukierniczych /T.5 Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych. Warto podkreślić, że szkoła otwiera ten kierunek w porozumieniu z lokalnymi zakładami pracy, tak więc jego atutem są nie tylko ciekawe zajęcia praktyczne, ale także zagwarantowane praktyki zawodowe. W ramach współpracy szkoły z okolicznymi przedsiębiorstwami uczniowie będą mogli odbywać praktyki m.in. w Spółdzielni Mleczarskiej Udziałowców w Strzałkowie, w Piekarni „SCh” w Strzałkowie, w P.P.H.U. Konspol Bis Sp. z.o.o w Słupcy, w Z.U.H Ubojni Zwierząt Rzeźnych w Babinie Olędrach i w Zakładach Mięsnych „Bystry” w Swarzędzu. Istnieje również perspektywa zatrudnienia chętnych i najlepszych absolwentów w w/w zakładach. Technik technologii żywności, poza możliwością zatrudnienia się w każdym zakładzie przetwórstwa spożywczego, może także podjąć pracę w laboratoriach analizy żywności, w handlu artykułami spożywczymi i dodatkami do żywności, w gastronomii i jednostkach zajmujących się przygotowaniem potraw i dań gotowych, a także w tzw. żywieniu zbiorowym.
Szkoła nasza -Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie- oprócz otwarcia nowego kierunku na poziomie technikum proponuje od nowego roku szkolnego 2016/2017 również kształcenie młodocianych uczniów w trzyletniej Zasadniczej Szkole Zawodowej (w klasie wielozawodowej) w zawodach związanych także z branżą spożywczą, takich jak: operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego ;piekarz; cukiernik ;wędliniarz. Podobnie jak w przypadku klasy technikum, okoliczne(wyżej wymienione) zakłady przemysłu spożywczego proponują uczniom tej klasy podjęcie praktyk zawodowych u siebie- również z ewentualną możliwością zatrudnienia po ukończeniu szkoły. Zawody, w których pragniemy kształcić, wynikają z deficytu tych fachowców na rynku lokalnym i popytu na wykwalifikowanego pracownika, co gwarantuje powodzenie w zdobyciu pracy i stwarza możliwość rozwijania zainteresowań zawodowych.

ZAPRASZAMY NA KURSY KWALIFIKACYJNE  
Nazwa zawodu
Nazwa  kursu
Podbudowa/
wymagania
Osoba dorosła
Ilość godzin
toria/ćwicz.
Opiekunka środowiskowa
Z.05. ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH
Wykształcenie średnie
140/205
Technik usług fryzjerskich
A. 23. PROJEKTOWANIE FRYZUR
Gimnazjum

Technik rachunkowości
A.65. ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ I DANIN PUBLICZNYCH
(zajęcia w Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy)
Gimnazjum

Florysta
R.26. WYKONYWANIE KOMPOZYCJI FLORYSTYCZNYCH
Gimnazjum
156/286
Technik żywienia
i usług
T.06. SPORZĄDZANIE POTRAW I NAPOJÓW
T.15. ORGANIZACJA ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
Wykształcenie średnie
250/460/200
Kucharz – po uzupełnieniu T.15 technik żywienia i usług gastronomicznych
T6     SPORZĄDZANIE POTRAW I NAPOJÓW
Gimnazjum
200/460
Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego,
Technik technologii żywności,
Technik przetwórstwa mleczarskiego
T. 2. PRODUKCJA WYROBÓW SPOŻYWCZYCH
Z WYKORZYSTANIEM MASZYN I URZĄDZEŃ (WE WSPÓŁPRACY Z SPÓŁDZIELNIĄ MLECZARSKA UDZIAŁOWCÓW W STRZAŁKOWIE)
Gimnazjum

Technik budownictwa
B.30. SPORZĄDZANIE KOSZTORYSÓW ORAZ PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ
Gimnazjum

Monter zabudowy
i robót wykończeniowych
w budownictwie
B.5. MONTAŻ SYSTEMÓW SUCHEJ ZABUDOWY
Gimnazjum
230/165
Technik budownictwa
B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.
Gimnazjum

Technik rolnik
R.03. PROWADZENIE PRODUKJI RONICZEJ

R.16  ORGANIZOWANIE  I  NADZOROWANIE  PRODUKCJI  ROLNEJ
Wykształcenie średnie  
150/425

72/130
Rolnik
R.03. PROWADZENIE PRODUKJI RONICZEJ
Gimnazjum
150/425
Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych

Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki
M.01. UŻYTKOWANIE POJAZDÓW, MASZYN, URZĄDZEŃ I NARZĘDZI STOSOWANYCH W ROLNICTWIE.
M.02.OBSŁUGA TECHNICZNA ORAZ NAPRAWA POJAZDÓW, MASZYN, URZĄDZEŃ I NARZĘDZI STOSOWANYCH W ROLNICTWIE.
M.43. - Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie
Gimnazjum
320/182/180
Cukiernik
T.04. Produkcja wyrobów cukierniczych
Gimnazjum

Mechanik motocyklowy
M.45. DIAGNOZOWANIE I NAPRAWA MOTOCYKLI
Gimnazjum
260/280
Wróć do spisu treści